Hijama Massage Cupping

Soennitische genezingstherapie

Assalaam Wa'Alaikoum!

Hijama Massage Cupping zorgt voor Islamitische genezingstherapieën die aanbevolen werden door de Profeet (SAWS).

Het is overgeleverd van Ibn'Abbaas dat de Profeet (SAWS) zei:
"Genezing is in drie (zaken): in de insnijding (snee) van degene die Hijama verricht, in het drinken van honing en in het brandmerken, maar ik verbied mijn Oemmah het brandmerken."
wij verzorg de drie soorten Hijama (namelijk: dry cupping, dry massage en wet cupping).

wij verzorgen ook zweedse massage therapieHijama sunnah dagen van de maand, Rabi;a al awal de 17' 19' 21' zijn  in de maand December op dinsdag 5 dondedag 7 zaterdag 9

               WEES ER SNEL BIJ!!  

massage cupping