Hijama Massage Cupping

Soennitische genezingstherapie

Assalaam Wa'Alaikoum!

Hijama Massage Cupping zorgt voor Islamitische genezingstherapieën die aanbevolen werden door de Profeet (SAWS).

Het is overgeleverd van Ibn'Abbaas dat de Profeet (SAWS) zei:
"Genezing is in drie (zaken): in de insnijding (snee) van degene die Hijama verricht, in het drinken van honing en in het brandmerken, maar ik verbied mijn Oemmah het brandmerken."
wij verzorg de drie soorten Hijama (namelijk: dry cupping, dry massage en wet cupping).

wij verzorgen ook zweedse massage therapieHijama sunnah dagen van de maand Ramadan el mobarak, de 17' 19' 21' zijn op maandag 12' woensdag 14' vrijdag 16' Juni

               WEES ER SNEL BIJ!!  

massage cupping